System.Data.SqlClient.SqlException: VIEW DATABASE STATE permission denied in database 'vadvice'. The user does not have permission to perform this action. VIEW DATABASE STATE permission denied in database 'vadvice'. The user does not have permission to perform this action. VIEW DATABASE STATE permission denied in database 'vadvice'. The user does not have permission to perform this action. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at Dynamicweb.Database.getDataSet(String SQL, String Database, Boolean WithSchema) at Dynamicweb.SolutionStat.DBSize() at Dynamicweb.Content.Management.Installation.GetInstallationXml() at Dynamicweb.Content.Management.Installation.Report()
VestergaardAdvice - Strategisk forretningsudvikling, lederudvikling og salgspsykologi - Curriculum Vitae
Udskriv

Erhvervserfaring:

Virksomhedsrådgiver (Siden 2010):

Virksomhedsrådgiver i VestergaardAdvice

 

Virksomhedsrådgiver (2004 - 2010):

Virksomhedsrådgiver i Dansk Landbrugsrådgivning, nu SEGES.

 

Salgschef (1999 – 2004):

Salgschef i Cimbria Manufacturing A/S

 

Direktør (1994 – 1999):

Direktør for Morsø Frø A/S

 

Sekretariatschef (1991 – 1994):

Sekretariatschef for De Samvirkende Danske Frøavlerforeninger

 

Eksterne funktioner: 

Ekstern lektor:

Ekstern lektor på HD-O og HD-R på Aalborg Universitet. 

 

Underviser i fagområdet:

  • Strategisk ledelse og Strategiprocesser

Vejleder:

  • Vejleder på 6. og 7. semester samt på hovedopgaver

Ekstern underviser:

Ekstern underviser på EAMV - Erhvervsakademi MidtVest

 

Underviser i fagområderne:

  • Ledelse i praksis
  • Organisationsteori
  • Afsætning
  • Markedsføring
  • Projektledelse / Projektstyring
  • Coaching i organisationer

Censor - beskikket censor:

Censor på de erhvervsøkonomiske Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelser samt HD studiet.

Censorbeskikkelsen gælder for CBS, Niels Brock, EA-CBA, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet samt AU-Herning. 

 

Mentor:

Mentor for studerende på Aarhus Universitet.
 

Uddannelse:

MBA, Master of Business Administration: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (2011)

HD (A): HD i afsætningsøkonomi, CBS (1992)

Kandidatgrad: Kandidat fra KU Life (1988)

 

Specialkurser:

JTI certificeret: Center for Ledelse (2011) 

Situationsbestemt Ledelse, SL II certificeret: Center for Ledelse (2006) 

Proceskonsulent certificeret: Attractor A/S (2006) 

Internal Process Auditor Course: BVQI (2004)